• مقالات و تحلیل ها
 • گزارش های تحلیلی
 • قیمت های بازار
 • بازار لندن
 • بازار نيويورک
 • بازار شانگهاي
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ٢,١٣١,٠٧٥ تن ٠ ١٣٩٥/٠٨/١٧
بيلت مديترانه ١ تن ٠ ١٣٩٤/٠٥/١٧
مس ٣٠٥,٠٠٠ تن ٠ ١٣٩٥/٠٨/١٧
روي ٤٤٩,٣٥٠ تن ٠ ١٣٩٥/٠٨/١٧
سرب ١٨٨,٣٥٠ تن ٠ ١٣٩٥/٠٨/١٧
قلع ٢,٩٥٥ تن ٠ ١٣٩٥/٠٨/١٧
بيلت خاور دور ١ تن ٠ ١٣٩٤/٠٥/١٧
نيکل ٣٦٣,٧٠٨ تن ٠ ١٣٩٥/٠٨/١٧
آرشيو
 • آمار عرضه
 • آمار معاملات
 • قراردادهای آتی
نوع کالا قیمت تاریخ تحویل
میلگرد ١٢-A٣ ١٦,٣٠٠ ١٣٩١/١٢/١٩
میلگرد ١٦-A٣ ١٦,٢٠٠ ١٣٩١/١٢/١٩
میلگرد ١٦-A٣ ١٦,٢٠٠ ١٣٩١/١٢/١٧
میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ ١٦,٣٣٨ ١٣٩١/١٢/٠٥
 
 
 
 
آرشيو
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
 • نسبت ارزها
عنوان واحد قیمت تغییرات
يك بهار آزادي تومان/عدد ١,١٥٥,٠٠٠ ٠
نيم بهار آزادي تومان/عدد ٥٩٨,٠٠٠ (٤,٠٠٠)
ربع سكه تومان/عدد ٣١٧,٠٠٠ (١,٠٠٠)
طرح جديد تومان/عدد ١,١٨٣,٧٠٠ (٨٠٠)
 
 
 
 
آرشيو
© 2014 Tamin Sarmayeh Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com