• مقالات و تحلیل ها
 • گزارش های تحلیلی
 • قیمت های بازار
 • بازار لندن
 • بازار نيويورک
 • بازار شانگهاي
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ١,٣١١,٧٢٥ تن (٨,٩٧٥) ١٣٩٦/١٢/١٩
بيلت مديترانه ١ تن ٠ ١٣٩٤/٠٥/١٧
مس ٣١١,١٢٥ تن (٨,٥٢٥) ١٣٩٦/١٢/١٩
روي ٢٠٢,٥٧٥ تن (٥,٤٠٠) ١٣٩٦/١٢/١٩
سرب ١٣١,٥٢٥ تن (٢,٦٧٥) ١٣٩٦/١٢/١٩
قلع ١,٥٥٥ تن (١٥) ١٣٩٦/١٢/١٩
بيلت خاور دور ١ تن ٠ ١٣٩٤/٠٥/١٧
نيکل ٣٢٨,٩٩٨ تن (٣,٠٩٦) ١٣٩٦/١٢/١٩
آرشيو
 • آمار عرضه
 • آمار معاملات
 • قراردادهای آتی
نوع کالا قیمت تاریخ تحویل
میلگرد ١٢-A٣ ١٦,٣٠٠ ١٣٩١/١٢/١٩
میلگرد ١٦-A٣ ١٦,٢٠٠ ١٣٩١/١٢/١٩
میلگرد ١٦-A٣ ١٦,٢٠٠ ١٣٩١/١٢/١٧
میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ ١٦,٣٣٨ ١٣٩١/١٢/٠٥
 
 
 
 
آرشيو
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
 • نسبت ارزها
عنوان واحد قیمت تغییرات
يك بهار آزادي تومان/عدد ١,٧٧٢,٥٠٠ ١٩,٠٠٠
نيم بهار آزادي تومان/عدد ٨٩٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠
ربع سكه تومان/عدد ٥٥٨,٥٠٠ (١,٠٠٠)
طرح جديد تومان/عدد ١,٨٤٠,٠٠٠ ٣٨,٠٠٠
 
 
 
 
آرشيو
© 2014 Tamin Sarmayeh Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com